Tangea Kft. - Felhasználási feltételek | Tangea Kft.

Tangea Kft. - Felhasználási feltételek

1. A felhasználási feltételek tartalma

 1. A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) a Tangea Kft.  (8000 Székesfehérvár, Horváth I. u. 14.fsz.; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Tangea weboldal (http://www.tangea.hu/ oldalain elérhető) információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (Szolgáltatás, Weblap vagy Tangea) igénybevételének feltételeit tartalmazza.
 2. Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetőleg mindenki, aki a Tangea bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.
 3. A Szolgáltató bármikor jogosult a Szabályzat módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a Szabályzat módosítását.

2. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

 1. A Szolgáltatás célja a felhasználók tájékoztatása a Tangea által bérbe adott berendezésekről, alkalmazott technológiákról és a szolgáltatás formájában biztosított kezelésekről. Az oldal további információkat nyújt a Tangea szerződött partnereiről, hálózatáról is.
 2. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Tangea weboldal bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

3. A regisztráció

 1. A szolgáltatás egyes elemei csak regisztrációval (hírlevél feliratkozás) vehetők igénybe. A regisztráció a regisztrációs ív valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Amennyiben a Felhasználó nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, a regisztráció újra kezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs ív nem teljes és hiánytalan. A regisztráció szükséges feltétele annak megerősítése, hogy Felhasználó a Felhasználási Feltételek tartalmát ismeri.
 2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási feltételek megszegése esetén a regisztráció törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen felhasználási feltételekbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a felhasználói profilt.
 3. A regisztrációval Felhasználó beleegyezik, hogy a megadott e-mail címére a Szolgáltató reklám célú elektronikus hirdetéseket küldjön. A Felhasználó bármikor letilthatja az elektronikus hirdetések fogadását.
 4. A regisztrációval során megadott postafiók a Szolgáltató által a Felhasználónak küldött, a szolgáltatás működésével kapcsolatos ún. rendszerüzenetek továbbítására szolgál.
 5. A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa közzétett adatok a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik, és a Szolgáltatást reklám illetve állevélküldés céljára nem használja.

4. Az egyes szolgáltatások

 1. Hírlevél
  A Felhasználó adatainak (név, lakcím, e-mailcím) megadásával feliratkozhat Hírlevél fogadására. A Hírlevél tartalmazhat reklámot is. A feliratkozás a Felhasználó valós adatait tartalmazó űrlap hiánytalan kitöltésével indul (név, lakcím, e-mail cím megadása). Ezt követően a Felhasználó az e-mail címére a Szolgáltató által elküldött visszaigazolásban lévő link útján vagy egyéb, a Szolgáltató által meghatározott módon aktiválhatja regisztrációját. A Hírlevélre történő feliratkozással Felhasználó egyidejűleg beleegyezik, hogy Szolgáltató a Hírlevélben elhelyezetett reklám ajánlatokat küldjön számára.
 2. Szakértők
  A Szolgáltató felületet biztosít arra, hogy a felhasználók a Tangea szakértőivel kommunikálhassanak. A szakértők szolgáltatásainak igénybevételéhez nincs szükség regisztrációra. Az itt megjelenő bármely tartalom tekintetében csak és kizárólag az azt létrehozó személy (Felhasználó vagy Szakértő) felel.

5.    A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

 1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.
 2. A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.
 3. Amennyiben Ön a saját weboldalán a Weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő módon teheti meg:
  Tangea Kft. www.tangea.hu
  aloldal közvetlen (deep) linkje
 4. Amennyiben Ön a saját weboldalára tartalmat kíván átvenni a Tangea oldaláról, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy a cikk címét és tartalmának rövid összefoglalóját (leadet) a képi elemek nélkül, változatlan tartalommal és hiánytalanul átveszi a Weboldalról, és a forrást megjelölve a cikk teljes tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el a címben vagy a lead alá.
  Őszintén egy kényes témáról --- IPL tartós szőrtelenítés (közvetlen link)
  A Photosilk IPL technológia alapja a szelektív fototermolízis. A fény a bőrön áthaladva a szőrszál sötét festékanyagában elnyelődik, s a keletkezett hőhatásra az aktív, növekedési fázisban lévő szőrszálak 10-14 nap elteltével kipotyognak…..
  Forrás: Tangea weboldal www.tangea.hu
  Felhívjuk figyelmét, hogy a Weboldal tartalmának ettől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért, és a Szolgáltató minden esetben jogi lépéseket tesz a jogsértés megszüntetésére.
 5. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

6.    Felelősség

 1. Mivel az Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja, a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).
 2. A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 3. A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül az üzemeltető az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.
 4. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

7.    Adatvédelem

 1. A felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik.
 2. A felhasználó a regisztrációval egyben kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a megadott adatokat saját adatbázisában nyilvántartsa, kezelje és saját céljaira felhasználja, az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak betartásával. A felhasználó a fenti hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, a Szolgáltató részére küldött írásbeli nyilatkozattal. A hozzájárulás a nyilatkozatnak a Szolgáltatóhoz való megérkezésekor tekinthető megszűntnek.

Székesfehérvár, 2009. augusztus 1.